Project

Webcamtolken in het Fedasil opvangnetwerk

Code
175K2321
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2021
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Discourse analysis
  • Pragmatics
  • Sociolinguistics
 • Social sciences
  • Intercultural communication
  • Interpersonal communication
Trefwoorden
afstandstolken asiel en migratie webcamtolken
 
Projectomschrijving

De COVID-19-crisis maakte de vraag naar afstandstolken, in het bijzonder webcamtolken, bijzonder acuut. Dit actie-onderzoeksproject, dat zich situeert in de context van asiel en migratie, onderzoekt de institutionele en organisatorische uitdagingen en mogelijkheden van het webcamtolken in het opvangnetwerk. Op basis van een grondige contextanalyse zal een pilootproject worden uitgevoerd in een selectie van Fedasil opvangcentra, met het oog op het ontwikkelen, implementeren en testen van een innovatieve methode voor webcamtolken in de opvang. De implementatie van dit pilootproject gaat gepaard met de uitwerking van een (online) trainingsmodule en draaiboek webcamtolken voor dienstverleners in het opvangnetwerk.

Dit onderzoek wordt uigevoerd met projectsubsidies in het kader van de Nationale projecten 2021 van Fedasil, Agentschap voor de opvang van asielzoekers.