Project

Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data

Code
174L02315
Looptijd
01-12-2015 → 30-11-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Statistics and numerical methods
Trefwoorden
woonzorgcentra
 
Projectomschrijving

De laatste decennia is het besef van de impact en de daarbij horende aandacht voor kwaliteitsmonitoring in de zorg wereldwijd gegroeid. De aanpak en motivatie heeft binnen de VS en Europa, bvb, soms duidelijk andere accenten. Men is het er echter over eens dat dit instrument een substantiele verbetering in de zorg en voor de kwaliteit van leven bewoners van WZC kan helpen realiseren.
Binnen Europa spelen het VK (Jones and Spiegelhalter 2009) en de Skandinavische landen (Balint, Dome et al. 2014) een voortrekkersrol op dit vlak. Ook in België en Vlaanderen zijn de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd. De infrastructuur met bijhorende expertise en personeelsomkadering wordt stapsgewijs opgebouwd. Betrokken partijen worden ingelicht, gemotiveerd en gevormd in deze nieuwe component van kwaliteitsvolle zorgverstrekking. Richtlijnen worden evidence based uitgewerkt.
Om dit te realiseren doorloopt met per zorgdomein minstens twee fasen. In een eerste fase identificeert men kwaliteitsparameters op vlak van structuur, proces en uitkomst en verifieert de meetbaarheid van de indicatoren; waar nodig wordt daartoe extra registratie opgezet. In een tweede fase wordt de analyse van de indicatoren uitgewerkt met bijhorende interpretatie en rapportering naar de diverse doelgroepen en stakeholders.