Project

Onderzoek naar Cultuureducatie- en participatie allerkleinsten (0-6 jaar)

Code
174v01218
Looptijd
01-09-2017 → 19-01-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Civic learning and community development
  • Cultural participation
  • Cultural sociology
  • Sociology of arts
  • Migration
  • Arts and cultural policy
  • Communications and media policy
  • Sociology of work
  • Sociology of leisure and tourism
  • Sociology of sports
  • Voluntary associations, participation and civil society
  • Media and communication policy
  • Cultural media
  • Digital media
Trefwoorden
jonge kinderen cultuureducatie cultuurparticipatie
 
Projectomschrijving

In deze studie gaan we dieper in op cultuureducatie en cultuurparticipatie van de allerkleinsten (0 tot 6 jaar). De keuze voor een studie die zich specifiek richt op deze leeftijdsgroep vloeit voort uit de groeiende belangstelling voor het cultureel deelnemen en leren van deze groep. Tegelijk is de keuze ingegeven door de vaststelling dat hoewel de praktijk- en beleidsaandacht voor cultuureducatie en –participatie bij de allerkleinsten toeneemt, de wetenschappelijk kennis over dit thema erg geatomiseerd blijft. Een actueel en coherent overzicht van het nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op dit thema ontbreekt vandaag. Een dergelijke synthese is echter erg belangrijk omdat het bestaande inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines kan samenbrengen (pedagogie, sociologie, psychologie, cognitie- en neurowetenschappen, kunstwetenschappen, …) en kan aantonen welke claims empirisch of theoretisch onderbouwd zijn en welke niet. Dit kan helpen maatregelen en keuzes in beleid en praktijk te ontwerpen en te sturen. Het kan beleidskeuzes dus meer information-based maken.