Project

Berekening van slachtofferrisico's bij calamiteiten: opstellen van een methodologie rekening houdend met tijdruimtelijke variabelen

Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Geomatic engineering
Trefwoorden
tijdruimtelijk risicoberekening calamiteit variabelen slachtofferrisico
 
Projectomschrijving

Tot op heden wordt in de risicoberekeningen met betrekking tot calamiteiten (overstromingen, aardbevingen e.d.) te weinig rekening gehouden met slachtoffers. In het onderzoek zal een methode worden opgebouwd waarbij het slachtofferrisico berekend wordt, waarin zowel omgevingsgebonden factoren als tijdruimtelijke variabelen worden geïmplementeerd. De methodologie zal de mogelijkheid bieden meerdere scenario’s te toetsen, om zo te komen tot een minimaliseringsstrategie van het slachtofferrisico voor een gegeven calamiteit.