Project

Modellering van de degeneratieve adaptatie van de microcirculatie en perfusie van de cirrotische lever