Project

Naar een verbeterde toepassing van de wetgeving op vrouwenbesnijdenis in Europa: disseminatie van bestaande lessen en opbouwen van de capaciteit van diverse actoren in het (para)legale gebied