Project

Naar een verbeterde toepassing van de wetgeving op vrouwenbesnijdenis in Europa: disseminatie van bestaande lessen en opbouwen van de capaciteit van diverse actoren in het (para)legale gebied

Acroniem
Enforcement FGM legislation
Code
41K07807
Looptijd
07-06-2007 → 06-06-2009
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Social medical sciences
Trefwoorden
vrouwenbesnijdenis wet europa
 
Projectomschrijving

Het project beoogt de toepassing van de straf- en wetgeving ter bescherming van het kind in Europa, mbt vrouwenbesnijdenis te verbeteren, door het updaten, uitbreiden en verspreiden van een overzicht van deze wetten in Europa (dmv vragenlijst) opbouwen van de capaciteit rond deze wetten voor professionelen in 5 landen (dmv wordkshops) door voorstellen van kader voor ontwikkelen van wetten (dmv stuurgroep en conferentie) door voorstellen van aanbevelingen voor een verbeterde toepassing van de wet en verspreiden van deze aanbevelingen (dmv conferentie, website en brochure).