Project

Milieurapport Vlaanderen - Toekomstverkenning MIRA-S-2009

Code
174I0108
Looptijd
01-09-2008 → 01-11-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
milieurapport
 
Projectomschrijving

De opdracht voor de milieurapportering (MIRA) omhelst 3 elementen
1) een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande toestand van het milieu;
2) een beschrijving, analyse en evaluatie van het tot dan toe gevoerde milieubeleid;
3) een beschrijving van de verwachte ontwikkeling van het milieu bij ongewijzigd beleid en bij gewijzigd beleid volgens een aantal relevant geachte scenario's.