Project

Invloed van partiële glyceriden op de microstructurele opbouw en afbraak van gekritsalliseerde vetten