Project

AspICU - Een internationaal, multicentrisch epidemiologisch onderzoek naar Aspergillus species bij intensievezorgenpatiënten met als doel de identificatie van specifieke risicofactoren