Project

AspICU - Een internationaal, multicentrisch epidemiologisch onderzoek naar Aspergillus species bij intensievezorgenpatiënten met als doel de identificatie van specifieke risicofactoren

Code
01J05608
Looptijd
01-01-2008 → 15-10-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Anaesthesiology
  • Immunology
  • Intensive care and emergency medicine
  • Anaesthesiology
  • Immunology
  • Intensive care and emergency medicine
  • Microbiology
  • Anaesthesiology
  • Immunology
  • Intensive care and emergency medicine
Trefwoorden
schimmelinfecties diagnostiek intensieve zorgen
 
Projectomschrijving

Invasieve pumonaire aspergillose is een schimmel-infectie met een bijzonder hoge mortalteit. Door de moeilijke diagnostiek is de incidentie van deze ernstige ziekte onderschat. Er zijn geen gevalideerde diagnostische criteria die toepasbaarheid zijn in een intensieve zorgen setting. Onze onderzoeksgroep ontwikkelde een diagnostisch algoritme met hoge specificiteit en sensitiviteit. Het objectief van voorliggende onderzoeksvoorstel is het prospectief valideren van dit algoritme.