Project

spraakherkenning voor kinderen in de binnenlandse en educatieve instellingen: Een kinder-rechts-georiënteerde aanpak van dataprotectie