Project

spraakherkenning voor kinderen in de binnenlandse en educatieve instellingen: Een kinder-rechts-georiënteerde aanpak van dataprotectie

Code
3E021021
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Comparative law
    • European law
    • Human rights law
    • Information law
Trefwoorden
De rechten van kinderen mensenrechten gegevensbescherming privacy persoonlijke gegevens gevoelige gegevens biometrische gegevens spraakherkenning GDPR UNCRC
 
Projectomschrijving

Dit voorstel richt zich op de gegevensbeschermingsrechtelijke en kinderrechtelijke vragen die rijzen omtrent de verwerking van stemgegevens van kinderen in twee settings: thuis en op school. Interactief speelgoed en slimme assistenten worden geïntroduceerd in woonkamers en klaslokalen, maar juridische vragen over de rechtmatigheid en transparantie van gegevensverwerking, profilering en commercialisering van gevoelige informatie blijven onopgelost. Deze bezorgdheden overstijgen het recht van het kind op gegevensbescherming, aangezien de verwerking van stemgegevens van kinderen ook andere kinderrechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag beïnvloedt, zoals het recht op non-discriminatie. Dit onderzoeksproject wil onderzoeken hoe een kinderrechtenaanpak kan helpen om het potentieel van het EU-gegevensbeschermingskader met het oog op de bescherming van alle rechten van het kind te maximaliseren. Verschillende verantwoordelijkheden en waarborgen op het gebied van gegevensbescherming (o.a. doelbinding, minimale gegevensverwerking, gegevensbescherming door ontwerp, gegevensbeschermingseffectbeoordeling) zullen worden onderzocht om hun potentieel voor de bescherming van de rechten en de belangen van het kind te beoordelen. Het project zal resulteren in beleidsaanbevelingen, gericht aan beleidsmakers en gegevensbeschermingsautoriteiten, zodat een kinderrechtenbenadering van de verwerking van stemgegevens wordt gehanteerd en dat kinderen hun rechten op een zinvolle manier kunnen uitoefenen.