Project

Hive Mind: Netwerken, collectiviteit en mentorschap onder vrouwen kunstenaars, opdrachtgevers en verzamelaars in de Lage Landen in de vroegmoderne tijd.