Project

ModulAr_SBO - Ontwerp en validatie van modulaire aandrijflijnarchitecturen

Acroniem
ModulAr
Code
180N5619
Looptijd
01-09-2019 → 29-02-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Electrical machines and transformers
    • Power electronics not elsewhere classified
Trefwoorden
aandrijflijnen
 
Projectomschrijving

Dit project gaat over modulaire aandrijfsystemen voor motion products. In dit project definiëren we modulariteit als het meerdere keren gebruiken van dezelfde / vergelijkbare module in een elektrisch aandrijflijnproduct. We beschouwen modulariteit op drie niveaus (binnen een actuator, gebruik van meerdere actuatoren op zelfde as, meerdere actuatoren op meerdere assen).

Twee technologische barrières voor het introduceren van de modulaire architecturen worden aangepakt. Ten eerste is er een gebrek aan ervaring en begrip over modulaire aandrijflijnen, op vijf criteria: kosten, prestatie (efficiëntie / vermogensdichtheid), controle & synchronisatie, betrouwbaarheid en aanvullende functionaliteiten. Ten tweede ontbreekt een algemeen raamwerk om een hoogwaardige modulaire aandrijflijn te ontwerpen en te bedienen in normale "gezonde" werking en bij storingen.

De eerste van drie innovatiedoelstellingen is het bouwen van een generiek raamwerk voor het ontwerp van modulaire aandrijflijnen in gezonde bedrijfsvoering. Voor alle drie de niveaus stelt het gebruikers in staat modulariteit te introduceren, te ontwerpen en te evalueren tot aan de vereiste optimale kosteneffectiviteit, betrouwbaarheid en prestaties.

Het tweede doel is om eerst de betrouwbaarheid en werking onder foutcondities te beoordelen en vervolgens te verbeteren.

Het derde doel is om alle bevindingen incl. de ontwikkeling van meerwaarde aan te tonen via twee onderzoekscasussen (RC's). Hierdoor kunnen de verkregen resultaten en expertise worden gekoppeld aan de roadmap van Flanders Make, cluster Motion Products, voornamelijk het verhogen van de performantie per eenheid van kost, en het ontwikkelen van productvarianten in korte tijd.