Project

Alliantieonderzoeksgroep: Centrum voor Literatuur in Vertaling

Code
05L00114
Looptijd
15-02-2014 → 31-08-2026
Financiering
UGent-middelen
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary translation
Trefwoorden
literatuur vertaling zichtbaarheid van de vertaler
 
Projectomschrijving

De onderzoekers betrokken bij deze Alliantieonderzoeksgroep willen die plaatsen in literaire vertalingen zichtbaar maken waar de discursieve aan- of afwezigheid van de vertaalinstantie zich in het bijzonder manifesteert, of bijzonder relevant is: parakteksten, bepaalde zones in meertalige teksten, in zelf- en hervertalingen, elementen uit het socio-culturele referentiekader van de tekst... Tevens zal worden nagegaan hoe vertaalwetenschap een meerwaarde kan bieden voor literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis.