Project

Centrum voor Literatuur in Vertaling

Looptijd
15-02-2014 → Lopend
Financiering
UGent-middelen
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
literatuur vertaling zichtbaarheid van de vertaler
 
Projectomschrijving

De onderzoekers betrokken bij deze Alliantieonderzoeksgroep willen die plaatsen in literaire vertalingen zichtbaar maken waar de discursieve aan- of afwezigheid van de vertaalinstantie zich in het bijzonder manifesteert, of bijzonder relevant is: parakteksten, bepaalde zones in meertalige teksten, in zelf- en hervertalingen, elementen uit het socio-culturele referentiekader van de tekst... Tevens zal worden nagegaan hoe vertaalwetenschap een meerwaarde kan bieden voor literatuurwetenschap en literatuurgeschiedenis.