Project

Vroege stadia in de replicatiecyclus van het felien enterisch coronavirus in zijn ware doelwitcel, de enterocyt.