Project

Vroege stadia in de replicatiecyclus van het felien enterisch coronavirus in zijn ware doelwitcel, de enterocyt.

Looptijd
01-10-2017 → 15-10-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
 
Projectomschrijving

Feline infectieuze peritonitis (FIP) is de meest gevreesde infectieuze doodsoorzaak bij katten, veroorzaakt door de
fel infectieus peritonitisvirus (FIPV). FIPV is een virulente mutant van het feline enterische coronavirus,
een alomtegenwoordig maar onschadelijk darm-virus. De mutatie biedt FIPV tools om te repliceren
monocyten, waarin het zich over het hele lichaam kan verspreiden, resulterend in een fatale, systemische aandoening.
Wat betreft andere coronavirussen zijn curatieve maatregelen niet beschikbaar. Dit komt niet alleen door de vele
onopgeloste vragen in de interacties tussen virus-cellen en pathogenese, maar ook vanwege het feit dat
deze RNA-virussen hebben een opmerkelijk adaptief karakter, wat het falen van singledrug kan verklaren
benaderingen tot nu toe. Eerder onderzoek door onze groep heeft nieuwe inzichten en hulpmiddelen opgeleverd
dat opent eindelijk de mogelijkheid voor meer diepgaand onderzoek naar de interacties tussen coronavirus-cellen
en identificatie van meerdere antivirale middelen. In overeenstemming met dit onderzoek zal het huidige project zich richten op
de vroege virus-cel interacties, door 1) de receptor te identificeren met behulp van co-immunoprecipitatie met
receptor-bindende S1-Fc fusie-eiwitten, en door 2) karakteriseren van een post-entry stap met een nieuwe
serineproteaseactiviteit die tot dusver zelfs is geconserveerd onder alle geteste nidovirussen. Deze studies
lost niet alleen enkele ontbrekende koppelingen op in de coronavirus-replicatiestrategieën en FIP
pathogenese, maar zal ook een aanpak met meerdere doelwitten mogelijk maken bij de ontwikkeling van antivirale middelen tegen
coronavirussen.