Project

Psychosociale begeleiding bij patiënten met kanker geconfronteerd met het stopzetten of uitstellen van zorg naar aanleiding van COVID-19