Project

Psychosociale begeleiding bij patiënten met kanker geconfronteerd met het stopzetten of uitstellen van zorg naar aanleiding van COVID-19

Code
365W09120
Looptijd
01-06-2020 → 30-11-2020
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Other medical and health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
COVID-19 Psychosociale zorg Kwalitatief onderzoek Kanker
 
Projectomschrijving

Op medisch vlak zijn er momenteel meerdere richtlijnen en aanbevelingen die handvaten bieden om oncologische behandelingen en bijhorende opvolging voor patiënten met kanker te stroomlijnen [6, 7, 8, 9].  

Getriggerd door de uitdagingen en impact die de COVID-19 crisis voor de oncologische zorgverlening met zich meebrengt wenst dit project in te zetten op het aanreiken van handvaten en adviezen voor de zorgverleners om de psychosociale begeleiding n.a.v. de COVID-19 pandemie te optimaliseren en dit te laten aansluiten op de noden van deze patiëntengroep en hun partners. Het project wil handvaten en adviezen aanbieden die bruikbaar zijn in de huidige acute fase van de COVID-19 crisis, alsook op langere termijn. Het is immers te verwachten dat ook op langere termijn de gevolgen van de huidige COVID-19 crisis hun sporen zullen achterlaten bij patiënten met kanker en hun partners.