Project

Een nieuwe functie van urokinase plasminogen activator als ligand van natural killer receptoren: exploratie van receptor biologie en implicaties in tumor immuniteit