Project

Een nieuwe functie van urokinase plasminogen activator als ligand van natural killer receptoren: exploratie van receptor biologie en implicaties in tumor immuniteit

Code
365B7807
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2010
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Immunology
    • Immunology
    • Immunology
Trefwoorden
urokinase epitheliale stamcellen NK cellen
 
Projectomschrijving

Dit project omvat een fundamentele studie van de regulatie van 'innate' lymfocyten, met inbegrip van natural killer cellen en 'innate' T lymfocyten gelokaliseerd in de epidermis en het darmepitheel. Het effect van urokinase plasminogeen activator op de cytotoxiciteit en cytokine productie door deze 'innate' lymfocyten zal onderzocht worden.