Project

Halosydne: duurzame en kostenefficiënte productie van mariene microalgen voor de aquacultuur