Project

Halosydne: duurzame en kostenefficiënte productie van mariene microalgen voor de aquacultuur

Acroniem
Halosydne
Code
179P9109
Looptijd
01-05-2009 → 30-04-2011
Financiering
Privémiddelen via IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Fisheries sciences
Trefwoorden
pigmenten fotobioreactor micro-algen
 
Projectomschrijving

Dit project beoogt wetenschappelijk onderbouwde productie-, verwerkings- en bewaringsprocedures te identificeren om op duurzame en kostenefficiënte wijze microalgen voor de aquacultuur te produceren. Hiertoe voeren we pigmentanalyses uit met behulp van high performance liquid chromatography op verschillende strains die aangeleverd worden door de projectpartner