Project

Identificatie van cruciale mTOR effector signaalwegen in NF1-gerelateerde tumorigenese

Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Genetics
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Medical systems biology
  • Molecular and cell biology
  • Laboratory medicine
  • Medical systems biology
  • Molecular and cell biology
  • Laboratory medicine
  • Medical systems biology
  • Molecular and cell biology
Trefwoorden
tumorigenese mTOR NF1 gen
 
Projectomschrijving

In dit project beogen we de cruciale mTOR effector signaalwegen te definiëren die bijdragen tot tumorvorming gerelateerd met neurofibromatose type 1 (NF1). Er kan verwacht worden dat de identificatie van kritieke mTOR effectoren (1) de moleculaire pathogenese van NF1 verder zal ontrafelen en (2) een belangrijk mechanistisch inzicht zal verschaffen in de mTOR signaalweg, die ontregeld is in verschillende types kanker.