Project

Microbiële collaboromes als nieuw biotherapeutisch strategie om de menselijke darm microbiome ondersteunen

Acroniem
SynMicroGut 2
Code
F2015/IOF-ADV/005
Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
biotherapie
 
Projectomschrijving

Eerder onderzoek leidde tot de ontwikkeling van een collaboroom-concept: een natuurlijk geëvolueerd en functioneel netwerk van samenwerkende micro-organismen die specifieke functies uitvoeren die cruciaal zijn voor de gezondheid. Het collaboroom heeft specificke voordelen t.o.v. synthetische microbiële cocktails en een technische proof-ofconcept werd aangetoond in het voorgaande IOF StarTT project. In dit IOF Advanced project, nemen we verdere stappen in het valorisatietraject. We zullen i) in vivo preklinische efficaciteitstesten uitvoeren, ii) in silico en in vitro veiligheidstesten die focussen op transfer van antibioticumresistentie , iii) in vivo veiligheidstesten met korte termijn en lange termijn toxiciteitstesten in dierenproeven en iv) de eerste stappen zetten in geoptimaliseerde productformulering.