Project

Mutationeel onderzoek van de glycosyleringsreacties gekatalyseerd door GH-13 enzymen