Project

Onderzoek naar de inzet en de effecten van sociaal tolken en vertalen

Code
110N7812
Looptijd
01-04-2012 → 30-06-2013
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary studies
    • Theory and methodology of language studies
Trefwoorden
sociaal vertalen
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek naar de inzet van sociaal tolken en vertalen stelt zich tot doel duidelijke inzichten te verwerven in de manieren waarop het inzetten van de instrumenten van sociaal tolken en vertalen de maatschappelijke doelstellingen van faciliteren (toegankelijkheid en optimale taakgerichtheid van de dienstverlening) en integreren (integratie van de anderstalige) realiseren en de manieren waarop deze instrumenten in diverse sectoren gecombineerd worden met, of het gebruik ervan wordt afgewogen tegen, het inzetten van andere beschikbare instrumenten. Het onderzoek beoogt de formulering en toetsing van een aantal procesmatige hypothesen op het vlak van de gebruiksfrequentie van taalondersteunende middelen, de institutionele besluitvorming door de afnemers en de gepercipieerde functionaliteit van de ingezette middelen en strategieën (taakgerichte facilitering en bevordering van integratie). Deze analyse moet ons in staat stellen om een aantal aanbevelingen te doen die het benutten van sociaal tolken en vertalen versterken. Een tweede eindproduct behelst de ontwikkeling van een instrumentarium om de efficiëntie en effectiviteit van het sociaal tolken en vertalen te monitoren.