Project

Een procesmatige benadering van posttraumatische stress: Onderzoek naar cognitieve kwetsbaarheidsfactoren en behandelmechanismen