Project

EpiSwitch: Karakterisatie en engineering van de specificiteitsdeterminanten van carbohydraat-epimerasen om een specificiteitsverandering te bekomen.