Project

vervolgproject Multimove voor kinderen

Code
174J03415
Looptijd
16-12-2014 → 31-03-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Orthopaedics
  • Orthopaedics
  • Human movement and sports sciences
  • Rehabilitation sciences
  • Orthopaedics
Trefwoorden
motorische ontwikkeling
 
Projectomschrijving

Binnen de normale looptijd van het project (nl. tot 31.08.2014) werden de hoofdonderzoeksvragen beantwoord: a) stand van zaken met betrekking tot het huidige niveau van motorische ontwikkeling van kinderen, b) effectevaluatie van het Multimove programma op de algemene motoriek en attitude m.b.t. gevarieerd bewegen bij ouders en lesgevers, c) de invloed van enkele bijkomende factoren zoals de socio-economische situatie, de fysieke activiteitsgraad en de graad van verstedelijking.

Tijdens het onderzoek zijn echter enkele aandachtspunten aan bod gekomen die in rekening gebracht dienen te worden voor een optimale uitrol op grote schaal, vooral met betrekking tot de kwaliteitsbewaking van het MM programma. Dit aspect kan in vijf luiken opgesplitst worden: de ontwikkeling van een praktijkgerichte tool voor de Multimove aanbieders en de wetenschappelijke onderbouwing van vier specifieke beleidsvragen. Hiervoor zijn de meeste gegevens al verzameld binnen de ruwe dataset uit de experimentele fase van voor september 2014, waardoor bijkomende dataverzameling tot een minimum kan beperkt worden.

Ontwikkeling praktijkgerichte tool voor Multimove aanbieders: reductie testbatterij voor opvolging door de lesgevers

Om de effecten van MM verder in kaart te brengen is er vraag naar een beperkte testbatterij die toch een goede weerspiegeling van de motorische ontwikkeling van het kind toelaat. Daarom zal een wetenschappelijk gefundeerd voorstel opgemaakt worden voor een testbatterij die aan volgende criteria beantwoordt:

a) De opgenomen tests zijn in beperkte tijd af te nemen

b) De tests zijn een goede weerspiegeling van de algemene motoriek

c) Er is weinig materiaal voor nodig

d) De tests zijn gevoelig genoeg om een verandering in competentie over een relatief korte periode (lessenreeks) te kunnen meten

e) De tests voldoen aan de wetenschappelijke criteria van validiteit en betrouwbaarheid

Dit instrument moet de lesgevers toelaten om zelf op een eenvoudige manier de vooruitgang in ontwikkeling van de deelnemers in te schatten, en deze informatie tegelijk als motivatie voor de deelnemende kinderen te gebruiken.