Project

Kosten/baten analyse van de beheersing van Globodera rostochiensis en G. pallida

Code
160W8909
Looptijd
01-04-2009 → 31-03-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
Globodera rostochiensis
 
Projectomschrijving

Centraal staat de beheersing van Globodera rostochiensis en G. pallida (aardappelcysteaaltjes) in de aardappelsector van België. Het doel van het project is het uitbrengen van advies over de kosteneffectiviteit van verschillende scenario's gericht op de beheersing van het aardapelcysteaaltje, dit zowel op korte als lange termijn. De haalbaarheid en de economische gevolgen van mogelijke scenario's op de verschillende schakels in de bedrijfskolom zoals pootgoedleveranciers, landbouwers, aardappelverwerkende industrie en consumenten zullen worden geanalyseerd teneinde de kosteneffectiviteit ervan na te gaan.
Deze informatie levert een optimale basis voor het onderbouwen van beleidsbeslissingen (zowel op nationaal als Europes niveau) en zal de aardappelsector richting geven in het nemen van effectieve, efficiënte en consistente maatregelen.