Project

De kwaliteit van zorg voor patiënten met diabetes type 2 te verbeteren

Code
160U09108
Looptijd
15-12-2007 → 30-09-2009
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Endocrinology and metabolic diseases
    • Endocrinology and metabolic diseases
    • Endocrinology and metabolic diseases
Trefwoorden
diabetes type 2
 
Projectomschrijving

In deze studie worden de bekomen resulaten in de Diabetesprojecten van Aalst en Leuven vergeleken met deze van de controle-regio Sint-Niklaas en wordt ook ingegaan op het kosten-baten aspect van de diverse interventie-modaliteiten.
onderzoeksvragen:
Worden de procesparamaters inzake diabeteszorg beter opgevolgd in het kader van het van het Diabetesproject Leuven en het Diabetesproject Aalst in vergelijking met de aangeboden reguliere zorg?
Hebben de interventies in het kader van het Diabetesproject Leuven en het Diabetesproject Aalst een significant effect gehad op enkele primaire patiëntenuitkomsten (HbA1c, LDL-C,) in vergelijking met de aangeboden reguliere zorg?
Wat is de kostprijs (directe medische kost) per diabetes type 2 patiënt in de controle en interventieregio's (groepen)?
Wat zijn de 'vermeden kosten' door toepassing van het Diabetesproject Leuven en het Diabetesproject Aalst in vergelijking met de kosten verbonden aan de reguliere zorgverlening?