Project

Biocidengebruik op varkens- en pluimveebedrijven en relatie tot de antimicrobiële resistentieproblematiek

Acroniem
BIOCAMRISK
Code
160J34A14
Looptijd
01-01-2015 → 31-03-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
antimicrobiële resistentieproblematiek
 
Projectomschrijving

Momenteel is er veel onduidelijkheid betreffende het mogelijke verband tussen het gebruik van biociden in de primaire dierlijke productie en de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie. Dit onderzoeksproject is gericht op het beantwoorden val volgende onderzoeksvragen:
1. Welke biociden worden er gebruikt en wat is de toepassingswijze en concentratie van de gebruikte middelen in de braadkippenhouderij en de varkenshouderij in Belgie?
2. wat is het effect van het gebruik van biociden in de bestudeerde sectoren voor biociden -en antibioticaresistentie selectie?
3. Hebben praktijkisolaten afkomstig uit de braadkippen- en varkenshouderij overdraagbare resistenties tegen biociden en antibiotica?
4. In welke mate beïnvloedt behandeling met biociden transfer van resistentiegenen?
5. In welke mate beïnvloedt adaptatie van bacteriën aan biociden de viabiliteit van de bacteriën en de resistentie tegen antimicrobiële middelen?