Project

Ontrafelen van Myc-interactienetwerken door geïntegreerde genoomwijde bioinformatica-analyse van hoge doorvoer genexpressie- en ChIP-data.