Project

Ontwikkeling van de programma’s en van het inzicht om de windparken voor de Belgische kust uit te breiden met vliegende windenergiesystemen