Project

Ontwikkeling van de programma’s en van het inzicht om de windparken voor de Belgische kust uit te breiden met vliegende windenergiesystemen

Acroniem
BORNE
Code
160W00121
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2026
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Wind energy
    • Physical system modelling
    • Modelling and simulation
Trefwoorden
offshore wind
 
Projectomschrijving

Eens de 2e zone met windturbines voor de Belgische kust volgebouwd is zal België beschikken over minstens 4GW aan windturbines voor de kust, maar waarom zou dat het einde moeten zijn? Vliegende windturbines (AWE) hebben het potentieel om extra vermogen toe te voegen aangezien ze de wind op grotere hoogte gebruiken en dichter tegen de kust geïnstalleerd kunnen worden. AWE is echter nog een technologie die in volle ontwikkeling is en de huidige rekenmodellen kunnen de verschillende types niet vergelijken in realistische omstandigheden. BORNE zal fundamentele ontwikkeling doen van technologie-neutrale rekenmodellen om het gegenereerde vermogen van AWE systemen te vergelijken en daarbij rekening houden met de vervorming, regeling en het gedrag in wind, zogzones en turbulentie die representatief is voor de Belgische kust.