Project

Het Kneser-Tits probleem voor lineaire algebraïsche groepen van type E_8 van relatieve rang 2