Project

Stichting Emmanuel Van der Schueren (beurs Kim De Leeneer) Identificatie van miRNAs betrokken bij erfelijke borstkanker

Looptijd
01-11-2009 → 31-10-2010
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Genetics
    • Systems biology
  • Medical and health sciences
    • Molecular and cell biology
    • Molecular and cell biology
Trefwoorden
borstkanker miRNA BRCA1
 
Projectomschrijving

Dit project betreft de identificatie van miRNAs die betrokken zijn bij het ontstaan van erfelijke borstkanker. Voor miRNA’s waarvoor voorspeld wordt dat ze instaan voor de regulatie van genen betrokken bij borstkankerpathogenese, zal nagegaan worden of kiembaanvarianten aanwezig zijn in de genomische regio’s rond de miRNA precursoren. Met behulp van functionele studies en segregatie zullen deze varianten verder geëvalueerd worden.