Project

Overstroming Anders: kwetsbaarheid en veerkracht FLOTHER

Acroniem
FLOTHER
Code
178BL049
Looptijd
01-02-2010 → 31-01-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
veerkracht sociale kwetsbaarheid
 
Projectomschrijving

Het project legt de nadruk op de niet tastbare sociale aspecten van overstromingen. Het project wil een antwoord geven op de vraag hoe kwetsbaarheid en veerkracht van bepaalde bevolkingsgroepen kan gemeten worden en gebruikt worden in een efficiënt overstromingsbeheer. De sociale aspecten zullen dan geïntegreerd worden in een nieuwe GIStool (Geografisch Informatie Systeem. Het studiegebied binnen het FLOTHERproject is het Demerbekken (1920 km²).