Project

Optimalisatie Emissie-inventaris Vluchtige Organische Stoffen van sectoren "coating","droogkuis" en "reinigen en ontvetten"

Code
174H6708
Looptijd
15-05-2008 → 30-04-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
vluchtige organische stoffen
 
Projectomschrijving

De opdracht bestaat uit een actualisatie en een optimalisatie van de emissie-inventaris van NMVOS voor de welbepaalde broncategorieën: de 'coatingsector', de sector 'reinigen en ontvetten van metalen' en de 'droogkuissector'.
Concreet:
- Een inschatting van de Vlaamse NMVOS-emissies voor 2007 door de 'coatingsectoren' per subsector. Dit impliceert een enquëtering van alle bedrijven binnen de verschillende subsectoren omtrent productiecijfers, solventgehalte, emissiereductiemaatregelen, ... Ook wordt gevraagd een correctiefactor te bepalen ten opzichte van beschikbare VMM-data zodat een bijschatting in de toekomst mogelijk is.
- een uitgewerkte methodologie voor de sectoren 'reinigen en ontvetten' en 'droogkuis' en een emissie-jaarreeks 1990-2007. Het moet tevens een instrument zijn waarmee in de toekomst jaarlijks een emissie-inventaris kan opgesteld worden.