Project

Redirected evolution als engineeringstechniek voor de ontwikkeling van nieuwe enzymen.

Code
3S007716
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Biocatalysis and enzyme technology
Trefwoorden
Enzyme engineeering ancestral sequence reconstruction glycoside fosforylasen
 
Projectomschrijving

De specificiteit van enzymen kan aangepast worden door middel van enzyme engineering. Enzymen zijn gewoonlijk echter zeer gespecialiseerd, waardoor de klassieke strategieën niet altijd tot resultaat leiden. In dit project zullen daarom minder gespecialiseerde sequenties worden gereconstrueerd, die dan als startpunt voor verdere engineering kunnen dienen. Op deze manier zal getracht worden glycosyltransferasen om te vormen tot industrieel relevante fosforylasen