Project

Het bepalen van relevante prestatie-indicatoren in de centra voor teleonthaal en de centra voor integrale gezinszorg in het kader van de opmaak van een verenigingsdossier

Code
174J8908
Looptijd
01-12-2008 → 31-03-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
teleonthaal gezinszorg
 
Projectomschrijving

Deze opdracht betreft het bepalen van relevante prestatie-indicatoren in de centra voor teleonthaal en de centra voor integrale gezinszorg in het kader van de opmaak van een verenigingsdossier. Deze onderzoeksopdracht heeft tot doel het bepalen van relevante prestatie-indicatoren die toelaten de output van de werking van de beoogde organisaties te meten met het oog op het verbeteren van de dienstverlening en het beter legitimeren van de wijze waarop deze organisaties werken. Op termijn moet het mogelijk zijn deze indicatoren te linken aan financiële indicatoren en ratio's en eventueel relevante gegevens opleveren voor het aanpassen van de subsidiëringscriteria. Naast het bepalen van relevante indicatoren moet ook aangegeven worden welke gegevens hievoor moeten verzameld worden en op welke wijze deze moeten of kunnen worden verzameld rekening houdend met een minimale administratieve belasting voor de organisaties.