Project

Ontwikkeling van nieuwe types DNA-bindende peptiden

Code
31519907
Looptijd
01-01-2007 → 31-12-2009
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Macromolecular and materials chemistry
    • Organic chemistry
Trefwoorden
peptidesynthese organische synthese
 
Projectomschrijving

De ontwikkeling van een nieuw type dipodale DNA-bindende peptiden gebaseerd op het gebruik van een conformationeel verankerde organische templaatmolecule voor de aanhechting van twee zogenaamde recognitie-helices vormt het onderwerp van deze studie. Hiertoe zullen combinatorische dipodale peptidebibliotheken gegenereerd worden en gescreend worden op DNA-bindingscapaciteit. In een later stadium zal ook getracht worden gecombineerde kleine/grote groef bindende peptidedimeren te synthetiseren.