Project

stabilitiet van biochar in de bodem en de ontwikkeling van instrumentele methodes ter karakterisering biochar