Project

stabilitiet van biochar in de bodem en de ontwikkeling van instrumentele methodes ter karakterisering biochar

Code
01SF1912
Looptijd
01-01-2013 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Condensed matter physics and nanophysics
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
stabiliteit biomassa biochar pyrolyse bodemverbeteraar
 
Projectomschrijving

biochar is het koolstofrijke vast residu na pyloryse van biomassa en wordt aangewend als koostof-negatieve grondverbeteraar. Deze studie handelt over het meten van de biocharstabilitiet in de bodem en effect op co2 productie door vehoogde of verlaagde respiratie van Crijk substraat door bodem-microörganismen. Tevens wordt in deze studie gezocht welke fysicochemische karakterisering kan aangewend worden om de stabiliteit van een gegevn biochar in te shatten.