Project

Discrete Cliffordanalyse: verdere ontwikkeling van de functietheorie en corresponderende randwaardenproblemen