Project

Gelaagdheid in differentiatie

Code
110S2314
Looptijd
06-01-2014 → 05-01-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
differentiatie
 
Projectomschrijving

Gelaagdheid in differentiatieWe willen met dit project zicht krijgen op de haalbaareid, effectiviteit en efficiëntie van verschillende vormen van differentiatie(inhoud, proces en product). We willen nagaan hoe leerkrachten, een lerarenkorps, de verschillen tussen leerlingen beantwoorden door te differentiëren op vlak van interesse, leerstatus, en leerprofiel, maar ook m.b.t. de weg die leerlingen afleggen om de doelen te bereiken(gedifferentieerde leertrajecten, gedifferentieerd proces) en m.b.t. het product(onderscheid in leerprestaties, leerresultaten).Vlaamse Overheid - Ministerie van Onderwijs