Project

EFFICIENTE SYNTHESE VAN OMEGA (ω) GLYCOSIDE BIOSURFACTANTEN

Code
F2020/IOF-StarTT/053
Looptijd
15-07-2020 → 31-07-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Carbohydrates
  • Regulation of metabolism
  • Synthetic biology
  • Genetics
  • Transcription and translation
 • Engineering and technology
  • Bioprocessing, bioproduction and bioproducts
  • Fermentation
  • Industrial microbiology
  • Other biotechnology, bio-engineering and biosystem engineering not elsewhere classified
Trefwoorden
Biosurfactant witte biotechnologie groene chemie omega glycoside bioproces
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is tweeledig. Het eerste doel is het aanleveren van bijkomende data voor een ingediende patentaanvraag. Deze patentaanvraag beschrijft o.a. de efficiënte productie van specifieke glycosiden. Dit zijn innovatieve en veelzijdige biosurfactanten die verder gederivatiseerd kunnen worden naar een productportfolio door groene chemie.Het tweede doel is de optimalisatie en opschaling van industrieel relevante processen voor de efficiënte productie van deze specifieke glycosides op piloot schaal (BBEPP) om valorisatie van de technologie mogelijk te maken.Om deze doelen te bereiken, doelt het project op:- een verhoging van de efficiëntie en uniforme productie van glycosides door middel van stam- en procesoptimalisatie (WP1)- een verhoging van de efficiëntie en uniforme productie van glycosides door procesoptimalisatie (WP2)- het definiëren van industrieel en techno-economisch relevante processen door proces optimalisatie en -opschaling (WP2)