Project

Ecotoxiciteit van metaalmengsels op aquatische gemeenschappen: iets uit het niets?

Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Ecotoxiciteit
 
Projectomschrijving

Chemische besmetting is nog steeds een waarschijnlijke reden voor EU-waterlichamen om geen "goede ecologische" te bereiken
status”. De risicobeoordeling van verontreinigde waterlichamen is echter vooral gericht op
stoffenbasis, terwijl gemengde verontreiniging eerder regel dan uitzondering is. Dit is
definitief het geval voor toxische sporenmetalen zoals zink, nikkel en koper, die vaak in de buurt komen
hun wettelijk toegestane omgevingsgrenzen. Chronische ecotoxiciteitsgegevens, waarvan er vele werden gegenereerd en
geanalyseerd door de aanvragers in een onlangs afgesloten gezamenlijk FWO-project, aanzienlijk zijn gebleken
mengseleffecten bij individuele soorten. Zelfs in gevallen waarin elk afzonderlijk metaal onschadelijk was, de
metalen veroorzaakten aanzienlijke schade wanneer ze in combinatie werden toegediend. Dit wordt het "iets van" genoemd
niets "fenomeen. Indirect bewijs en standaard risicomodellering suggereren dat dit fenomeen
zou zelfs meer uitgesproken kunnen zijn in bepaalde multispeciesgemeenschappen, bijvoorbeeld omdat
synergieën zouden kunnen ontstaan ​​via het voedselweb, maar er zijn nauwelijks experimentele gegevens om dit te evalueren.
De algemene doelstelling van dit project is daarom om ons begrip van te kwantificeren en te vergroten
effecten van metalen mengsels op de structuur en functie van planktonische zoetwatergemeenschappen. We zullen combineren
experimentele benaderingen met ecologische modellering om omstandigheden te identificeren die leiden tot 'iets'
van niets "effecten op gemeenschappen. Ons onderzoek zal uiteindelijk zijn toepassing vinden om te verbeteren
risicobeoordeling van metaalmengsels.